Rodinné centrum Čmelda se uchází o dotace a granty určené pro neziskové organizace. Dále se centrum snaží ucházet o dotace z Evropského sociálního fondu.