V roce 2011 získalo RC Čmelda od obce Velký Týnec dotaci ve výši 10 000,-Kč. Tyto finance byly použity na metodické pomůcky, literaturu a hudební nástroje.