V roce 2014 obdrželo Rodinné centrum dotaci od obce Velký Týnec ve výši 25 000,-Kč.

Dotace byla použita na nákup metodických a výtvarných pomůcek pro práci s dětmi, dále na akce pro děti – karneval, dvě letní dopoledne pro děti na hřišti s programem a  letní tábor v délce jednoho týdne pro školkovní a  jeden týdenní tábor pro školní děti.