Popis projektu

Projekt „Chci být maminkatelka – maminka a podnikatelka!“ je určen rodičům/ženám pečujícím o dítě předškolního věku, které touží po návratu do práce a založení vlastního podnikání.

Projekt je realizován v Olomouckém kraji v časovém horizontu tří let.
Realizace projektu je postavena na dvou nosných pilířích:

1) PÉČE O DĚTI
Péče o děti žen z cílové skupiny bude zajištěna v prostorách mateřského centra a bude mít dvě podoby:

a) MINIŠKOLIČKA

b) INDIVIDUÁLNÍ HLÍDÁNÍ
Hlídání pokrývá chybějící služby v okolí a jedná se pouze o nárazové hlídání maximální 3 hodiny v době, kdy se rodič navrací do práce nebo se chystá na pracovní pohovor či připravuje vlastní podnikání.

2) PODPORA SLADĚNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA

a) VZDĚLÁVACÍ KURZY

e-learningový cyklus PODNIKÁNÍ – základy
Bude vytvořen e-learningový portál, cyklus bude složen z 5 samostatných seminářů (právo, marketing, daně, podnik. plán, soc. a zdrav. pojištění a úřady) s novými dynamickými prvky – webcasty, flashe, animace. Portál bude po zaregistrování přístupný veřejnosti. PILOTNÍ ověření proběhne na 5 prezenčních cyklech seminářů.

kurzy PSYCHOLOGIE a ZDOKONALENÍ PC DOVEDNOSTÍ
– cílové skupině nabídne projekt v prezenční podobě ještě pětkrát doplňující kurz psychologie a kurz PC dovednosti základy/pokročilé.
Kurzy a semináře budou realizovány vždy pro skupiny 15 osob v Olomouckém okrese – Olomouc, Velký Týnec, Velká Bystřice.

b) seminář SPOJENÍ RODINNÉHO ŽIVOTA A PRÁCE
– dva celodenní semináře o významu slaďování rodinného života a pracovních povinností pro ženy/muže pečující o malé děti – pro cílovou skupinu, ale i pro zástupce obcí, zainteresované organizace (mateřská centra), zaměstnavatele a širokou veřejnost.

Realizace aktivit projektu pro skupinu bude podpořena možností hlídání dětí ve věku od 2 let po domluvě i mladší.
Předkládaný projekt nabízí podporu osobám, které se chtějí aktivně zapojit do trhu práce a i nadále pečovat o své děti, v tomto ohledu  i ve zvolených formách je projekt inovativní a otevírá jim nové možnosti.

více na  http://maminkatelka.cmelda.info (odkaz vpravo nahore :))