V roce 2017 obdržela dotaci od obce Velký Týnec ve výši 25 000,-Kč, která se v zaměřila na:

  • obnovu vybavení v RC Čmelda – metodické pomůcky a hračky, literatura
  • nákup sportovních pomůcek pro cvičení s dětmi
  • kurzy pro vedoucí kroužků