Provozní řád pro návštěvníky
rodinného centra – Čmeldova pravidla:

Rodinné centrum Čmelda slouží pro vzájemné setkávání účastníků programu RC, především rodin s malými dětmi. Chcete, abychom se zde všichni cítili dobře? Pak prosím dodržujte následující Čmeldova pravidla:

 • zodpovědnost za dítě i sebe máte celou dobu pobytu v RC, dbejte prosím na bezpečnost a zdraví
 • při vstupu přezouvejte, svrchní oblečení a nechávejte v šatně
 • za věci, které necháte v RC ležet bez dozoru, neručíme, v šatně proto nenechávejte žádné cennosti a peněžní hotovost
 • po příchodu se zapište do prezenční listiny a zaplaťte příspěvek na provoz RC
 • svačte pouze ve vyhrazeném prostoru – jídelním koutku, ne v herně, nádobí po sobě umyjte a uložte na místo
 • průběžně se podílejte na úklidu hraček
 • hračky z herny nikam neodnášejte
 • škodu vzniklou na zařízení a hračkách hlaste službě
 • v případě úrazu je v prostorách RC k dispozici lékárnička, úrazy hlaste a zapište do knihy úrazů
 • použité jednorázové pleny odneste s sebou, nevyhazujte je prosím v RC
 • nenavštěvujte RC v době nemoci (buďte k sobě ohleduplní a nevoďte děti do RC nemocné, třeba i jen při podezření na začínající chorobu)
 • v prostorách RC je zakázáno kouření
 • v RC je dětem k dispozici nočník nebo WC – po svém dítěti ukliďte (vyneste a vypláchněte nočník nebo spláchněte WC), vždy své dítě na WC doprovoďte
 • máte-li chuť na kávu či čaj, obslužte se prosím sami a zaplaťte 5,-Kč do odpovídající kasičky. Dbejte přitom na bezpečnost dětí. Nenechávejte kávu, čaj a jiné horké nápoje či pokrmy na místech, kam děti dosáhnou (okraj stolu, nízké stolky apod.) a bez dozoru.
 • své nápady, přání, stížnosti a doporučení zapisujte prosím do knihy k tomu určené (je volně přístupná)
 • svým podpisem v evidenci docházky stvrzujete souhlas s těmito pravidly

 

DĚKUJEME VÁM,

ŽE CHÁPETE ČMELDOVA PRAVIDLA A DODRŽUJETE PROVOZNÍ ŘÁD. NAŠÍ SNAHOU JE UDRŽET V RC POŘÁDEK A ZACHOVAT VYBAVENÍ V PROVOZUSCHOPNÉM STAVU.