Tento rok se těšíme na realizaci letních příměstských táborů. Měl by to být celé pod záštitou projektu realizovaného MAS Hanácké Království.

Projekt bude pokrývat náklady na vedení tábory a materiálové vybavení. Rodiče si hradí jen stravu a případné cestovné a vstupné. Projekt je hrazen z Operačního programu Zaměstnanost. Termíny našich táborů jsou:

  • 23.7 2018 – 27. 7. 2018 – pro děti 1.-5. stupeň ZŠ – téma Cesta kolem světa (kapacita 20 dětí)
  • 23.7 2018 – 27. 7. 2018 – pro předškolní děti – téma Z pohádky do pohádky (kapacita 12 dětí) – JIŽ OBSAZENO
  • 30.7. 2018 – 3.8.2018 – pro děti 1.-5. stupeň ZŠ – téma Léto s indiány (kapacita 20 dětí)

Cena tábora bude zahrnovat pouze náklady na stravu a případné cestovné.

Pokud máte zájem, napište na email: andryskova@cmelda.info a bude Vám zaslána přihláška.